Et stærkt brand bygger på en stærk VÆRDIPOSITION

Hvad kan I troværdigt love,
som er relevant for målgruppen
og differentieret på markedet?


Det handler om at finde ind til kernen!

Hvilken værdibaseret og visionær idé kan I samles om? Som gælder for både virksomhed, kunder og medarbejdere. Og som taler til både hjerne og hjerte!


Hvor stærk og interessant er den værdi, I skaber?


En stærk værdiposition hjælper med at skabe synergi

Al kommunikation udspringer direkte af brandets overordnede værdiposition, som vinkles ift. den aktuelle målgruppe.


HVORDAN? – En enkel proces i tre faser

 • Virksomheden
 • Målgrupperne
 • Markedet
 • Værdiposition
 • Kernefortælling
 • Klar kommunikation
 • Synergi på tværs af alle touch points

Fase 1: Forstå

HVAD?

Vi skal forstå:
 • Virksomheden/brandet
  Kernekompetencer, visioner, værdier osv.
  Hvem er I, og hvad brænder I for?
 • Målgrupper
  Ønsker, forventninger, behov, barrierer, drømme, drivere osv.
  Hvilken social og kulturel kontekst deler I?
 • Markedet/kategorien
  Hvem er jeres hovedkonkurrenter, og hvad adskiller jer fra dem?

HVORDAN?

Fx:
 • Workshops
 • Interviews
 • Desk research
Afhængigt af eksisterende viden i virksomheden.

Output af fase 1: Dyb forståelse og klart overblik

Virksomheden/
brandet

Målgruppe(r)

Markedet/
kategorien


Fase 2: Forenkle

HVAD?

Vores viden og forståelse fra fase 1 koncentreres i en enkel og præcis værdiposition, som er:
 • Troværdig
  ift. virksomheden/brandet
 • Relevant
  ift. målgruppen
 • Differentieret
  ift. markedet/konkurrenterne

HVORDAN?

 • Strategisk analyse, syntese og positionering
 • Formulering af værdiposition
 • Udfoldelse i kernefortælling

Output af fase 2: Værdiposition og kernefortælling

Værdiposition

 • Værdibaseret og visionær idé, som forener alle målgrupper
 • Kort, enkelt og præcist formuleret
 • Udfoldes herefter i kernefortælling

Fase 3: Fortælle

HVAD?

I fase 3 udvikler vi kommunikationsplatformen:
 • Hvad vil vi fortælle?
 • Til hvem?
 • Hvordan?
 • Hvornår?
 • Hvor?

HVORDAN?

 • Hvad:
  Udfoldelse af budskaber
 • Hvem:
  Definition af kommunikationsmålgruppe
 • Hvordan:
  Kreativt koncept
 • Hvornår:
  Timing og marketingplan
 • Hvor:
  Fastlæggelse af medier

Output af fase 3: Kommunikationsplatform & kreativt koncept

Udfoldes via fx:

 • Budskabshierarki
 • Key visuals
 • Medieplan